واکنش شبکه وهابی کلمه به نبش قبر حجربن عدی

 
 
 سلام دوستان عزیز از تازه ترین جنایت وهابیت که خبر دارین.

جنایتکاران سلفی سوریه در تازه ترین جنایت خود قبر جناب حجربن عدی که یکی از اصحاب علی بن ابی طالب علیه السلام است و نزد شیعیان مقام بالایی دارد و همچنین گفته اند از صحابه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز بوده و نزد اهل تسنن هم از اجر و قرب بالایی برخوردار است را تخریب کردند.

پر واضح است که نبش و تخریب قبر یک شخص نه تنها به عقیده مسلمانان بلکه از نگاه انسانی یک عمل قبیح و غیر انسانی قلمداد می شود.

حال می خواهم در این پست به واکنش شبکه وهابی کلمه در این رابطه بپردازم.

 شبکه وهابی کلمه که ادعا می کند تریبون اهل سنت هم هست! نه تنها این جنایت غیر انسانی را محکوم نکرد بلکه حتی در پاسخ بیننده هایی که با این شبکه تماس گرفته و این جنایت را محکوم کردند سعی کرد بحث را به حاشیه بکشاند تا خدایی نکرده بیش از پیش خدشه ای به چهره وهابیت وارد نشود!!!

کارشناس! شبکه وهابی کلمه در پاسخ به یکی از تماس های بیننده ها که این جنایت را محکوم کرد گفت نبش قبر به خودی خودی یک عمل قبیح نیست چرا که در برخی روایات این عمل در مورد برخی کفار جایز شمرده شده. بیننده هم که از صحبت های این کارشناس! به کلی متعجب شده بود در جواب گفت:«آقای عزیز من در مورد یک شخص کافر صحبت نمی کنم من در مورد نبش و تخریب و جسارت به جناب حجر بن عدی صحبت می کنم که مقام و منزلتش نزد همه مسلمانان آشکار است.»

در ادامه مجری و کارشناس! این شبکه وهابی با قطع کردن تماس این بیننده، شروع به طفره رفتن کردند و در ادعایی باور نکردنی گفتند:« ازکجا معلوم این کار خود حزب الله نباشد!! اصلا سلفی ها این کار را کرده اند. این در مقابل کشته شدن روزانه مسلمانان در سوریه که چیزی نیست شما چرا از کشته شدن مسلمانان حرفی نمی زنید و چسبیده اید به بی احترامی به یک قبر و ...!!!»

البته مجری و کارشناس! شبکه وهابی کلمه نگفتند که این کشت و کشتارهایی که در سوریه اتفاق می افتد دقیقا کار همین سلفی ها و گروه های تروریستی است و هیچکس از اخبار جنایات روزانه این تروریست ها بی اطلاع نیست!!

جالب اینجاست دوستان عزیز که این اظهار نظرات شبکه وهابی کلمه در حالی است که رئیس فتوای اهل سنت عراق اعلام کرده با اشاره به اینکه تعدی به مزار «حجر بن عدی» اقدامی به دور از تمام اصول و مبادی دینی است، این مسئله را نقطه مشترک تمامی مذاهب اسلامی دانسته است.

حالا با توجه به این اظهار نظر رئیس فتوای اهل سنت که کاملا متناقض با نظر و واکنش شبکه وهابی کلمه است به نظر شما ادعای شبکه وهابی کلمه مبنی بر اینکه خود را از اهل تسنن می داند چه معنایی دارد؟ این شبکه وهابی چگونه می تواند خود را از اهل تسنن بداند در حالی که تمام حرف هایش با اهل تسنن در تناقض است؟!

/ 0 نظر / 5 بازدید