جوانی که مجبور شد برای فرار از گناه، نجاست پاک کند!

جوانی که مجبور شد برای فرار از گناه، نجاست پاک کند!   قبل از انقلاب بود. باید برای ادامه خدمت، می رفت منزل جناب سرهنگ. همان اول، وضع زننده همسر او را که دید فرار کرد و برگشت به پادگان. تنبیه او تمیز کردن هجده توالت بود که هر نوبت چهار نفر باید تمیزشان می کردند. عبدالحسین برای تنبیه، باید جور همه را می کشید. یک هفته بعد، سرهنگ رو کرد به او و گفت: دوست داری برگردی او گفت:«اگر تا آخر خدمت مجبور باشم همه کثافت های توالت را در بشکه خالی کرده و به بیابان بریزم، باز هم آن جا پا نمی گذارم!»

بیست روز دیگر به همان کار ادامه داد. مسئولان یگان، خودشان خسته شدند و رهایش کردند.

 

جام نیوز

برای محرم اسرار الهی شدن و مشاهده ماورا’ محسوسات فقط یک راه وجود دارد وآن از مرزهای ممنوعه خدا عبور نکردنست مثلا نگاه ناروا ودست درازی چه با رضایت ویا بی رضایت فردی که به زوجیت انسان در نیامده به فرموده خداوند تجاوز است.هرکس از مرزها ی الهی عبور نکرد رفته رفته به او اجازه میدهند تا نادیدنیها را مشاهده کند واین مهم مطلبی قابل اجرا واثباتست .

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید