توصیه های پیشگیری از سرقت محل کسب

 
 

 از نگهداری وجوه نقد بیش از حد معمول در مغازه خودداری نموده و سریعاً آن را به بانک بسپارید.

- از آنجا که قفل های معمولی به راحتی با قیچی بریده می شوند، حتی المکان از قفل های سوئیچی استفاده کنید.

- حتی الامکان به جای قفل های آویز، از قفل های کتابی استفاده نمائید.

- محوطه بیرونی مغازه خود را از روشنائی کافی برخوردار سازید.

- شبها یک لامپ را روشن بگذارید تا داخل مغازه از بیرون کاملاً نمایان باشد.

- هرگز محل کار خود را در حضور مشتری ترک ننمائید.

- شماره سریال اموال و لوازم صوتی و تصویری و سایر لوازم قیمتی محل کسب خود را در دفتری مخصوص ثبت کرده و از آنها عکس و فیلم تهیه نمائید.

- در مواقع تعطیلات مستمر حتماً به مغازه سرکشی و قفل ها را بازدید نمائید.

- به کارگر و خدمه خود اجازه ندهید که افراد ناشناس را بعنوان دوست و همشهری به محل کار بیاورند.

- برای امنیت محل کسب خود از شبگردها و نگهبانان مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی استفاده گردد.


/ 0 نظر / 7 بازدید