یافتن اشیاء دزدیده شده توسط یک دعای ملکوتی

از عارف فرزانه آیت الله بهجت (ره) سئوال شد :

برای یافتن چیز دزدیده شده ویا گم شده چه باید کرد ایشان فرموده بودند برای یافتن هر چه که گم شده ویا دزدیده شده اگر چه انسان باشد این ذکر را بسیار بخوانید تازمانی که یافته شود:

{اصبحت فی امان الله ،امسیت فی جوار الله}

شایان ذکر است اذکاری که توسط بزرگان گفته میشود دارای موکل میباشد که اگر اززبان یک انسان پاک بدان معنی که میل وهوسش بر او غلبه نداشته باشد گفته شود مثل این است که شما با این ذکر فرشته ایی را جهت این مهم دعوت مینمائید. واین امرشدنیست، منتهی این اقدام برای انسانهایی که با میل خود مبارزه مینمایند عملی ست .

چرا شما نه، بله شما. فقط کافیست هنگامی که میخواهید به نزدیکان خود کمک کنید دستانتان نلرزد ویا هرچیز خوبی را که دوست دارید به دیگران هم بدهید، بلند نظر باشید از بخل وخصیص بودن پرهیز کنید چشم پاک باشید وخیرخواه وهمواره حقگو.

یاور مظلومین باشید نماز بخوانید واز خدا کمک بخواهید مردم را به راه راست دعوت نمائید .مهربان باشید تا فرشتگان باشما دوست باشند وکارهای مورد نظر شما را انجام دهندنه نیاز به رمال دارید ونه دعا نویس بلکه با خدا باشو پادشاهی کنفرشته

/ 0 نظر / 714 بازدید