چگونه میتوان از وجود خطرات و دام ها آگاه شد؟

با سلام به حضور دوستانی که این نوشته را مطالعه میفرمایند.

عزیزان یک واقعیتی که در ارتباط باما انسانها وجود دارد وما اصولاٌ از آن بی خبریم "عدم خودشناسی ست"زیرا انسان موجودی دوبخش یست وبخش اصلی وجود او روح وروان اوست .

بخش روح وروان آندسته ازانسانهائی که بروی خود کار نکرده اند ضعیف وناتوان است چرا که بدون اختیار ما به این سو وآن سو میرود ودر نهایت انسان نمی تواند از واقعیت زندگی درک درستی داشته باشد وهمچنین از توانائی ویژه انسانی همواره بی بهره است .

ولی انسانهائی که مایلند از این نیروی بی کران در جهت اهداف زندگی خود بهره بگیرند تمامی سعی خود را بکار خواهند بست تا روان شان را از حالت ابصار گسیختگی خارج سازند .

روان درحقیقت مجموعه ی احساست ،تمایلات وافکار انسان را در بر میگرد واگر مورد کنترل واقع گردد شخص بعلاوه اینکه از آرامش غیر قابل وصفی برخوردار خواهد شد از نیروی فوق العاده ائی نیز بهرمند میگردد.

حال چگونه میتوان روان خود را تحت کنترل در آوریم ضروریست به نکات زیر توجه نمائیم.

اولاٌ باید بدانیم نیروی روان توسط احساس انسان جهت می یابد لذا حواس انسان تمایلاتی دارد که این نیروی عظیم را با خود جاری میسازد .بطور مثال وقتی انسان میل میکند تا سیمای زنی را ببیند در همان لحظه این فرایند صورت پذیرفته است که و این نیرو به آن سمت جاری میگردد.

لذا اگر ما مقاومت کنیم وتوجه مان را از رفتن به آن سمت کنترل نمائیم موفق شده ایم تا بخش زیادی از این نیرو را در وجود خود ذخیره نمائیم .

بنابراین در اینجا معنای مهم تقوا که خویشتن داریست آشکار میگردد وباید بدانیم که دین راه درست ومتعالی زیستن واندیشیدن را به ما میاموزد .

نکته دوم نقش نماز است در این فرایند اگر ما در طول روز تلاش نمائیم واز ابصار گسیختگی حواسمان جلوگیری کنیم. نماز به گونه ای توسط خداوند تدوین شده است تا هاله مارا از آلودگیها شستوشو نموده وزلال نماید .

هاله زلال وروشن به ما کمک میکند تا از درک بالائی برخوردار گردیم واز طرفی بتوانیم حتی در مراحل پیشرفته از آسمان الهام دریافت نمائیم به مانند خیلی از پیشگویان واقعی وهمچنین نماز به ما کمک میکند  هاله مان همواره تحت محافظت قرار گیرد ودچار تشویش واضطراب نگردیم.

واز برکات دیگر نماز برای انسانها محافظت انسان در مقابل خطرات است.

خطراتی همچون چشم زخم که بادلیل علمی امروزه قابل اثبات است واز دیگر محافظتهائی که میتواند برای انسان در بر داشته باشد .آگاه نمودن انسان از وجود فریب ونیرنگی که در زیر نقاب بعضی از گرگهای آدم نما وجود دارد .بطوری که فرد براحتی میفهمد که او قصد فریبش را دارد واینها همه از برکت نماز وداشتن تقوا واز همه مهمتر لطف خدا به انسانهاست. 

امیدوارم این مقدمه کوتاه توانسته باشد به شما خوبان کمک کرده باشد لطفاٌاگر مورد استفاده واقع شد به دیگران هم منتقل فرمائید تا همگان از فیض این عنایت الهی برخوردار گردیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید