راههای پیشگیری از سرقت خودرو و وسائل داخل خودرو

1-خودروی خود را به لوازم ایمنی نظیر دزد گیر.سوئیچ مخفی.قفل فرمان.قفل پدال وسایر وسایل تاخیری مجهز نمائید.

2-از پارک خودرو در نقاط خلوت وکم نور خودداری نموده ودر صورت امکان در پارکینگ پارک نمائید.

3-هنگام ترک خودرو دقت نمائید تا درب وشیشه ها کاملاَ بسته باشند.

4-هنگام ترک خودرو از بجا گذاردن اشیاء قیمتی وقابل توجه جداَ خودداری نمائید.

5-از قرار دادن اوراق شناسائی وسند خودرو در داخل خودرو جداَ خودداری نمائید.

6-از روشن گذاشتن خودرو ولو برای مدت زمان کوتاه نیز خودداری نمائید.

7-هنگام تعویض چرخ پنچره شده ویا برطرف نمودن نقص فنی خودرو از قفل بودن دربها مطمئن باشید.

8-خودرو را به تعمیر گاههای غیر مطمئن وناشناس نسپارید زیرا ممکن است مورد سوء استفاده واقع گردد.

9-به اطمینان اینکه فرزند خوردسال شما در خودرو نشسته اتومبیل را رها نکنید چون احتمال وقوع هرگونه حادثه ناگواری وجود دارد.

10-در شبها به هنگام سوار نمودن مسافر مشکوک به مقصد خارج شهر دقت بیشتری نمائید.

11-به هنگام تصادف ویا نزاعها که احتمال میرود که ساختگی باشد مراقب باشید وخودرو خود را ترک نکنید.

12-چنانچه فردی با پیشنهاد غیر متعارف تقاضای کرایه دربست خودروی شما را نمود تا قبل از شناسایی کامل وی از انجام این امر خودداری نمائید.بای بای

/ 0 نظر / 3 بازدید