هجوم چشم ها

الف) بی تعارف بعضی برای اینکه خود را راحت کنند ، دیگران و نگاه هایشان را هیچ به حساب می آورند در حالی که این حرکت نوعی خود فریبی است چرا که همه ی ما توجه دیگران را به خودمان را مهم می دانیم .

ب) ایجاد شخصیت کاذب، یعنی شخص فکر می کند حتما از نظر لحاظ ظاهر و جذابیت و شخصیت خیلی خواستنی است که این طور به او  نگاه می کنند در حالی که این نگاه ها ناظر به جنسیت اوست نه شخصیت او

  

بدحجابی و پوشش ناقص زن در جامعه فشارهای روحی جبران ناپذیری بر روان و اعصاب و شخصیت او وارد می سازد و از آن جایی که د ر این حالت خود را با هجوم نظرهای مختلف مواجه می بیند و از پاسخگویی به همه ی آن ها عاجز است ؛ در این صورت پا به سوی بی تفاوتی و بی قیدی کشانده می شود و یا به تخیلات و اعمال نامناسب به دور از شخصیت یک زن واقعی دست می زند که در هر دو صورت خود و اطرافیانش را از نظر روانی ، عقلانی و فرهنگی در معرض سقوط قرار می دهد .

 

امام علی علیه السلام فرمودند :

پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه ی آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید