معنای واقعی روز مرد

از خودمان سوال کنیم که مفهومی به نام غیرت که به عنوان صفت ذاتی مردان از آن یاد می شود چقدر در ما وجود دارد؟ که البته مشخص است که غیرت تنها در مورد حفظ ناموس معنا پیدا نمی کند، اما در این مقام بیشتر تکیه ما در همین شاخه بارز غیرت یعنی غیرت منطقی یک مرد نسبت به همسر و خانواده خویش است، با خود بیندیشیم که اشکال کار در کجاست؟ آیا می توان گفت که با وجود غیرت در اکثر مردان باز می بینیم که افراد بسیاری در کوچه و خیابان؛ زیبایی های زنان و دختران خود را در معرض لذت بردن خاص و عام و لا ابالی و غیر آن قرار می دهند؟

در این مقام نیکوست که پای صحبت صاحب این ایام بنشینیم و ببینیم که او چه کسی را مرد می داند و چه در مورد غیرت و مردانگی می گوید:

"غیرت میوه شجاعت است"1 و "به اندازه تعصب و ننگ داشتن -فرد از زشتی ها- بستگی دارد"2 و بدانید "غیرت مؤمن به خاطر خداوند سبحان است" 3 و البته "پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست"4  ولی  "مواظب باش و "از غیرت نابجا بپرهیز زیرا این کار، زن درستکار را به انحراف و زن پاکدامن را به تردید می کشاند"5 .

"به من خبر رسیده که زنانتان در بازار تنه شان به تنه مردان بی ایمان و لا ابالی می خورد آیا غیرت ندارید؟! کسی که غیرت ندارد خیری در او نیست".6

پس این غیرت و مردانگی چرا از بسیاری از ما به اصطلاح مردان زایل شده است و تنها نام مردی را با خود یدک می کشیم؛ در سالروز میلاد مولای متقیان یاد آن خطاب ایشان به بعضی از شیعیان و یاران ایشان افتادم که به آنها فرمودند : یا اشباه الرجال و لا رجال7! یعنی ای کسانی که تنها شبیه مردانید و مرد نیستید؛

از مصادیق بارز مردان زحمت کش که میتوان آنان را الگو نیز خطاب نمود: رفع نیازمندیهای خانواده .مهربانی به خانواده.گذشت نمودن وداشتن مروت در هنگام اشتباهات خانواده .خوشحال نمودن وآینده نگری برای خانواده.خودسازی خویش وتبدیل شدن به الگو برای خانواده.تربیت وراهنمائی مداوم خانواده .آشنا نمودن خانواده به عنوان رهبری دلسوز با ارزشهای انسانی از جمله وظائف مردان مرداست که مایه افتخار هر خانواده ایست اگر ما ضعفی داشتیم هیچ اشکالی ندارد در این روز وزمانهای دیگر به رفع اشکالاتمان بپردازیم تا به الگویی بی نظیر تبدیل شویم

امیدوارم درروز مرد برای شبیه تر شدن به مولای مردان برنامه ریزی نماییم و هدیه واقعی را از دستان مولایمان و آقایمان حضرت علی عیه السلام که آنهم مدال مردانگی و مروت باشد دریافت نماییم ان شاالله.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید