شورای‌نگهبان چه کرده که آمریکاداد می‌زند!

 
مقامات وزارت خارجه آمریکا برای چندمین‌بار طی 4 روز گذشته علیه شورای نگهبان موضع گرفتند و مدعی شدند به خاطر رسیدگی به صلاحیت نامزدها، انتخابات ایران آزاد نیست!در آخرین مورد از این موضع‌گیری‌ها جان کری وزیرخارجه آمریکا ضمن یک کنفرانس خبری در تل‌آویو از رد صلاحیت برخی نامزدها در ایران انتقاد کرد و گفت: شورای نگهبان غیرانتخابی صدها نامزد احتمالی را براساس یک سری معیار مبهم، رد صلاحیت کرده است.»
شورای نگهبان چه کرده که فریاد آمریکا قطع نمی‌شود؟!

مقامات وزارت خارجه آمریکا برای چندمین‌بار طی 4 روز گذشته علیه شورای نگهبان موضع گرفتند و مدعی شدند به خاطر رسیدگی به صلاحیت نامزدها، انتخابات ایران آزاد نیست!در آخرین مورد از این موضع‌گیری‌ها جان کری وزیرخارجه آمریکا ضمن یک کنفرانس خبری در تل‌آویو از رد صلاحیت برخی نامزدها در ایران انتقاد کرد و گفت: شورای نگهبان غیرانتخابی صدها نامزد احتمالی را براساس یک سری معیار مبهم، رد صلاحیت کرده است.»

وزیر امور خارجه آمریکا افزود؛ شورای نگهبان، تنها براساس منافع جمهوری اسلامی صلاحیت‌ها را بررسی کرده و به نظرات متفاوت ایرانیان، بی‌اعتنا بوده است.کری گفت: در نبود شفافیت، بسیار بعید است که نامزدی از میان هشت نامزد تایید شده، خواسته گروه بزرگی از ایرانیان را نمایندگی کند یا اینکه به سرمنشا تغییری تبدیل شود.

وی گفت: وقتی نهادی که منتخب مردم نیست، فقط براساس این که یک فرد چقدر در راستای منافع حکومت است، درباره (تایید صلاحیت) نامزدهای انتخابات تصمیم می‌گیرد، به سختی می‌توان گفت که روندی آزاد، منصفانه و شفاف حاکم است.

پیش از این دو تن از معاونین و سخنگویان وزارت خارجه آمریکا - از جمله وندی شرمن- نیز با اسم بردن علنی از هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی تصریح کرده بودند به خاطر رد صلاحیت این دو نفر، انتخابات ایران را غیر‌آزاد می‌دانند و به رسمیت نمی‌شناسند.

ادعای جان کری درباره غیرانتخابی بودن شورای نگهبان در حالی است که حتی در آمریکا نیز دادگاه فدرال نهادی غیرانتخابی و انتصابی است و همین نهاد چند سال قبل با وجود اکثریت آرای رقیب بوش، رأی به پیروزی بوش داده براساس قانون‌اساسی جمهوری اسلامی که با رفراندوم عمومی به تصویب رسیده، شورای نگهبان مسئول رسیدگی به صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری و نظارت بر سلامت انتخابات است.

سراسیمگی و اظهارات خشمگینانه مقامات آمریکایی علیه شورای نگهبان، از یک سو از اهمیت راهبردی این شورا حکایت می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد عملکرد شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت نامزدها و رد نامزدهای فاقد صلاحیت، درست نقطه مقابل توقع و خواست دشمنان ملت ایران و از جمله آمریکا بوده که برای دهه‌ها از دیکتاتوری کودتایی حمایت کرده و مانع از برقراری دموکراسی و انتخابات در ایران بودند.

/ 0 نظر / 4 بازدید