ماساژ درمانی راهی برای تقویت چشم ها

1ـ تحریک کلیه‌ها برای تقویت چشم‌ها

 

دو عضـو مهم که عملکرد طبیعـی چشم‌ها را تحت تأثیـر قـرار می‌دهنـد ، کلیـه‌ها هستند با ماساژ دادن کانون‌های حساس واکنشی که در مرکز دستها و پاها قرار دارند ، کلیـه‌ها را تحـریک کنیـد .

در روش ماساژ‌درمـانی ( مربوط به دست و پا ) کانون‌های واکنشی زیر دو انگشت کناری شست پا را در محل اتصـال به پا ( در هر دو پا ) ماساژ دهید . همین ماسـاژ را در مورد دو انگشت کنـار شست دست انجام دهید . چنانچه این کانون‌ها دردناک و حسـاس باشنـد ، نیاز به ماسـاژ دارند تا مشکلـی که برای کارکرد عادی و طبیعی چشم‌ها پیش آمده است ،‌برطـرف شـود .

 

2ـ ماساژ مراکز حساس چشم‌ برای دید بهتر

 

اکنون می‌توانید مراکز حساس واکنشی نزدیک چشم‌ها را برای رفع مشکلات چشم ماسـاژ دهید . روش زیر ، توسط « درسه پریمر » با موفقیت بکار گرفته شده است :

اگر عضلات اطراف چشم دچار انقباض باشند ، باعث کشیدگی کره چشم می‌شوند و به حالت طبیعی آن آسیب می‌زنند و از گردش کره چشم‌ها جلوگیری می‌کنند و باعث دوربینـی و نزدیک‌بینـی می‌شونـد .

انقباض عضلات پلک‌ها ، گاها با کـره چشم اصطکاک پیـدا می‌کننـد و در نهایت ، با عث بیمـاری آب مروارید می‌شوند .

چنانچه عضلات چشم ( در قسمت پشت چشم ) دچار انقباض شوند ، مجاری تخلیة‌ چشم به سرعت بسته می‌شوند و فرایند تخلیه به شکل مناسب انجام نمی‌گیرد و در نتیجه ، به علت تجمع ترشحات ، در نهایت ، فرد مبتلا دچار بیماری آب سیاه می‌شود .

برای آرام‌سازی عضـلات چشم ، با انگشتان وسطـی خود مراکز واکنشی زیر هر دو چشم خود را ماسـاژ دهید .

همان گونه که این کانون‌ها را ماساژ می‌دهیـد به آن فشار نیز وارد کنیـد ، بطـوری که عضـلات سفت و منقض را احساس کنید . وقتی دریافتید که عضله منقبض شده است ، احتمالا نقطه سفتی را خواهید یافت و یا ماهیچه‌هایـی را در زیر انگشتان خود احسـاس خواهید کرد . در مرحـلة نخست این روش را بـکار ببندید ، زیرا اگر چشم‌ها را بیش از حد تحریک کنید ، احتمالا سردرد شدیـدی عارضتـان خواهد شـد . پیشنهـاد می‌شود که ابتدا فقط یکبـار در روز این روش را انجـام دهید و بعد ، همان گونه که احسـاس خواهیـد کرد ، می‌توانید دفعـات آن را بـی‌آنکه تحریک زیادی صورت گیرد افزایش دهید . ماساژ را تا رسیـدن به استخـوان‌های بالای چشم ادامـه دهید و این روش را تکـرار کنیـد . راه ساده‌تـر این که از انگشتـان شست خود برای این امر استفاده کنید . وقتی این ماساژ را انجام می‌دهید بجای اینکه با خـود عضله کلنجـار برویـد ، قسمت‌های عرضی و اطراف آن را فشار و ماساژ بدهیـد .

با انگشت وسطـی یا شست خود ، از قسمت‌ بالای بینـی محل عمیقـی که حفـره چشم آغـاز می‌شـود ، ماهیچه‌های چشم را ماساژ دهیـد . شاید در زمان ماساژ نقاط دردناکـی پیدا کنید ، در اینصـورت ، اگر ناراحت شدید ، سعی کنید با ماساژ و فشار دادن ، درد را برطرف کنیـد . این روش را در مورد هـر دو چشم انجام دهید . سپس به سمت ماهیچه‌های روی پیشانی ( دقیقا در بالای ابروها ) بروید . در صورتی که در این ناحیه ، ‌سلسه عضلات منقبض شده‌ای را احساس کردید ، متوجه خواهید شد ماهیچه‌ای را که احتمالا مانع جریان طبیعی انرژی الکتریکی در سر مراکز حساس واکنشی است پیدا کرده‌اید .

این ماهیچه‌ ممکن است کاملا دردناک باشد ، زیرا مسیر انرژی الکتریکـی حیاتی ، به علت این مناطـق سفت و دردناک ، مسـدود می‌شود . ماساژدادن این مراکز بازتابی اطراف چشـم‌ها می‌تواند به بهبـود و اصلاح چشم‌های بدحالت و بیرون زده و چشم‌هایی که نسبت به نور حساس هستند و آسیب دیده‌اند و نیز چشم‌های موربی که در اثر کشیدگی و فشار عضله دچار آسیب شده‌اند ، کمک کند . ماساژدادن و ضربه زدن آرام بر روی سر نیز می‌تواند زندگی جدیدی را برای چشم‌ها بوجود آورد .

 

3ـ محلول کاملا طبیعی شستشوی چشم

 

روش دیگر که به چشم کمک می‌کند تا به حالت طبیعـی خود بازگـردد ، استفـاده از عسل است . فقط یک قطره عسل رقیق در چشمان خود بریزید . ظرف مدت بسیار کوتاهی متوجه بهبود دید خود خواهید شد . ابتدا چشمان شما را برای چنـد ثانیـه مانند آتش می‌سوزانـد ، اما باریـزش اشک ، چشم‌ها شستـه می‌شود .

 

4ـ لمس چشم با کف دست

 

روش دیگر ، پوشانـدن آن با کف دست است .شمـا نیز می‌توانیـد با استفـاده از این روش دید خـود را تقویت کنیـد . برای به کار بردن این روش ،‌کف دستهـای خود را روی هر یک از چشم‌‌ها بگذاریـد . به اینصورت که انگشتان دو دست خود را به صورت ضربدر در یکدیگر فرو ببرید . یعنـی انگشتان خود را در همدیگر قفل کنید ، بطوری که هیچ گونه روشنایی در میدان دید نداشته باشید . بعد چشم‌های خود را در داخل کف دست باز نگهداریـد . چند دقیق صبر کنید ،‌مطمئن شویـد که در تاریکـی کامـل نگاه می‌کنید . این روش اثر آرام‌بخشی برای تمام سیستم عصبی دارد . در صورت تمایل چندین بار این عمل را انجام دهید .

 

5ـ چگونگی خستگی چشم را برطرف کنیم

 

بهبود گردش خون برای پیشانی و شقیقه‌ها خستگی چشم را رفع خواهد کرد . از بنـدها پا نوک انگشتان وسطی استفاده کنید . روی شقیقه‌ها ( دقیقا دو سوی پیشانی ،‌در لبه خارجی هر ابرو ) را با حرکت دورانی ملایم ماساژ دهیـد . برای تقویت بینایـی ، ویتامین‌های آ و ث مفیدنـد .

 

6ـ ورزش‌های چشم

 

در جایی که می‌توانید یک علامت دایره‌ای شکل روی دیـوار ، مستقیما روبروی چشم‌هایتان بگذاریـد ، بنشینید . در این حال ، شما نیـاز به یک نقطه خیلـی کوچک دارید . چند دقیـق بیشتر این تمـرین طول نمی‌کشد . شما مستقیما روبروی نقطه بیشینید . چشمان خود را خیلی آرام بی‌آنکه سرتان را تکان بدهید تا حد ممکن به سمت چپ بچرخانید و سپس خیلی آرام چشم‌ها را به نقطه مذکور بازگردانیـد . همیـن روش را با نگاه کردن به طرف راست و بازگردانـدن نگاه تکرار کنید . از نقطه مرکزی ،‌چشمانتـان را تا آنجا که ممکن است به سمت بالا ببرید . مطمئن باشید که سرتان رامستقیم نگهداشتید و همواره پیش از انجام ورزش بعدی ، چشم‌ها را به محلی که علامت مرکزی در آنجا قرار دارد ، بازگردانید . این ورزش را فقط یکبار در چند روز اول انجام دهید . اگر این ورزش را بیش از حـد انجام دهیـد ، سردرد بسیـار شدیدی عارضتان می‌شود . دفعات این ورزش را افزایش دهید تا اینکه به ده بار در روز برسد . زمانیکه چشم‌ها را به سمت چپ برگردانیم . برای شروع ، یکبار در روز این ورزش را انجام می‌دهیم . سرتان را مستقیما نگهدارید و این ورزش‌ها را بسیار آرام انجام دهید و سپس به تدریـج این ورزش را روزانـه ده بار انجام  دهید . نگاه کردن به فاصله بسیار دور و سپس محلی بسیار نزدیک را هم تمرین کنید . 

/ 1 نظر / 130 بازدید
فروغ

خیلی خوب متشکر