ازدواج موقت از تجاوز به عنف جلوگیری نمی کند

 


فرارو- مریم بهروزی می گوید: «کسی که تجاوز به عنف می کند فاسق و متجاوز است و در صدد انجام کار شرعی و حلال نیست. بنابراین ازدواج موقت و یا ازدواج دائم نمی تواند از انجام کار خلاف او جلوگیری کند و مقابله با او نیازمند راهکارهای تامینی، حقوقی و قضایی است و من با ترویج ازدواج موقت به این علت موافق نیستم.»

برخی بر این عقیده اند که از طریق گسترش ازدواج موقت می توان جلوی حوادث تلخی همچون تجاوز به عنف و اجبار زنان به برقراری رابطه جنسی را گرفت. این مسئله پس از آن بار دیگر در کشور ما مطرح شد که انتشار اخباری مبنی بر تجاوز 6 نفره به یک زن در حاشیه جاده در حواشی قیامدشت و نیز تجاوز سه نفر به زن یک سرایدار در لواسان حساسیت های بسیاری را در کشور ایجاد کرد.

بر خلاف این عده اما گروهی دیگر اساسا با ازدواج موقت مخالفند و بر این نظرند که ترویج این امر ممکن است بنیاد خانواده ها را به هم بریزد چراکه از نظر آنها اساسا مردان متاهل از آنچنان تمکن مالی برخوردارند که بتوانند شرایط قانونی ازدواج موقت را طی کنند و بهتر است به جای این مسئله به فکر تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بود ونه ترویج ازدواج موقت برای جلوگیری از تجاوز به عنف.

دئبیر کل جامعه زینب اما به این مسئله از زاویه دیگری نگاه می کند. او در گفتگو با خبرنگار «فرارو»می گوید: «به نظر من کسی که تجاوز به عنف می کند فاسق و متجاوز است و در صدد انجام کار شرعی و حلال نیست. بنابراین ازدواج موقت و یا ازدواج دائم نمی تواند از انجام کار خلاف او جلوگیری کند و مقابله با او نیازمند راهکارهای تامینی، حقوقی و قضایی است و من با ترویج ازدواج موقت به این علت موافق نیستم چراکه گمان می کنم این مسئله کمکی به این امر نکرده و از تجاوزها نیز جلوگیری نمی کند.»

از دیگر سو اما مریم بهروزی در واکنش به کسانی که می گویند به خاطر شرایط سخت ازدواج برای جوانان بهتر است ازدواج موقت رواج داده شود گفت: «ازوداج موقت نیازی به ترویج ندارد چون به لحاظ قانونی و حقوقی مانعی بر سر راه آن نیست و اگر کسانی تحت شرایطی بخواهند از این حکم شرعی استفاده کنند کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت. پس چون منعی پیش روی آنها نیست نیازی هم به رواج ندارد.»

 
/ 0 نظر / 21 بازدید