ماه رمضان واقعاَ چقدر بدرد زندگی انسانها می خورد

قرارمان دراین پایگاه این بوده است که آنچه از حقیقت را درک نموده ایم بر کاغذ بیاوریم.

واقعاً وقتی انسان هر سال شاهد یک سال مسن تر شدن خود میباشد چه عاملی بهتر از ماه رمضان می تواند به انسان ترنگور بزند ماهی که انسان مجبور می شود ناخواسته تن به سختیها بدهد از آزادی میل خود جلوگیری بعمل آورد .در خود فرو رود .حقیقت مطلب این است که  انسان که رفته رفته بسوی مرگ پیش می رود ماه رمضان یاد آور اعتقادات انسان است که اگر خالق را قبول داریم پس باید به فرامینش توجه کنیم وجلو میل ابسار گسیخته خود را بگیریم وجالب اینکه خالقمان فقط همین دستورات را نداده است که از فلان وقت تا فلان وقت غذا نخوریم. بلکه خیلی دستورات دیگری هم دارد که باید به آنها نیزتوجه کنیم

مانند: از نگاه ناروا چشم پوشی کنید.در کار دیگران تجسس نکنید. از آنچه به شما روزی کرده ایم به دیگران ونیازمندان انفاق کنید. با انسانها مهربان باشید.همدیگر رادوست داشته باشید.به همدیگر کمک کنید.غیبت همدیگر را نکنید.بچه ها را تربیت کنید.به پدر ومادر محبت ومهربانی کنید .در راه گسترش فرهنگ دین تلاش وجهاد کنید.یکدیگر را مسخره نکنید.پاکدامن وجوانمرد باشید.با دوشمنان دین دوستی نکنید.فریب شیاطین را نخورید .با میل وهوا وهوس خود مبارزه کنید.واز همه اینها مهمتر به گفته هایی که راجب آن دنیا هم گفته شده بایدتوجه کنیم بله آن دنیا .قبر ،مردن ،دفن شدن وبه فراموشی سپرده شدن .

آری دوستان من شاید در یک چنین فضایی انسان به خود آید و بعضی از مردان هوسباز دست از چشم چرانی بردارند ودل آن زنی را که سالها در کنار اوزندگی میکند را به هر بهانه ایی نشکنند و برای فرزندان خود وسایر انسانها پدری مهربان باشند.

 وقتی بداند خداوند آن حورالعین زیبا را به کسانی بعد از مرگ هدیه میدهد که دختران وزنان مردم را هرچند زیبا ودلربا خواهر ومادر خود میدانسته ودل زن خودرا با بی توجهی های گوناگون نمی شکسته .

 آری سختیهای رمضان اگر بخوبی بدان توجه وعمل شود فقط وفقط برای ساخته شدن انسان گفته شده است والا آن دسته از کسانی که روزه نمگیرند واصلا به این مسائل توجه ندارند در غفلت خود پیر میشوند وروزی حسرت آنهمه اشتباه وکار زشت انجام شده را میخورند که دیگر پیر شده اند وشاید توان جبران نیز نخواهند داشت واصلا برخی از جبران اشتباهها لذتی ندارد.

 آنهمه بی توجهی به مادر نیازمند خود ویا بدون پشت وپناه رها کردن پدر خود. بله وقتی انسان را درون قبر میگذارن دیگر ماشین مدل بالا بدرد نمی خورد خانه ویلایی بدرد نمی خورد الا از روی جوانمردی برای خدمت به فرزندان فراهم شده باشد چه بسیار گفتنی ها که می توان نگاشت لیکن برای کسی که اهل عمل باشد یک حرف بس است.فرشته

/ 0 نظر / 5 بازدید