چگونه از سرقت منزل جلوگیری نمائیم

آموزش همگانی

چگونه از سرقت منزل جلوگیری نمائیم

 •      از خالی گذاشتن منزل تا حد امکان خودداری نمائید.
 •        مقابل کلیه پنجرهای قابل دسترس ونقاط نفوذ پذیر مانند نور گیر .پاسیو.و ، روی دیوارهای کوتاه حفاظ مقاوم ومطمئن نصب نمائید.
 •       درب راهرو وپشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن نمائید.
 •       در صورت خروج از منزل، تنها به بستن درب خروجی منزل اکتفا نکنید وکلیه دربهای داخل منزل (هال ،اطاقها،آشپزخانه ،حمام و.... را قفل نموده تا فرصت جستحو وراه نفوذ از سارقین سلب گردد.
 •       در صورت تغییر مکان حتماً قفلهای درب اصلی را تعویض نمائید.
 •       از ورود افراد ناشناس تحت عنوان فالگیر،رمال،متکدی و....به داخل منزل جلوگیری نمائید.
 •       به هیچ عنوان برای شناسایی افراد اقدام به باز نمودن درب منزل ننمائید واین مهم را به فرزندان خوردسال خود آموزش دهید.
 •       با نصب چشمی بر روی درب ورودی از غافلگیری خود واعضاء خانواده توسط سارقین وافراد مظنون جلوگیری نمائید.
 •       از نشان دادن محل نگهداری وجوه نقد ،طلا وجواهرات واشیاء گرانبها به همسایگان وبستگانی که مورد اطمینان نیستند وهمچنین از نگهداری آنها بصورت یکجا خود داری نمائید.
 •       از قرار دادن کلید منزل در محلهایی مانند زیر جا کفشی ، گلدان وسایر محلهای قابل دسترسی خودداری نمائید.
 •        همیشه درب پشت بام منزلتان را به قفل آویز مطمئن مجهز نمائید.

/ 0 نظر / 5 بازدید