جوانمردی چیست؟ جوانمرد کیست؟

جوانمردی چیست؟ جوانمرد کیست؟
 
 جوانمردی از آن صفت هایی است که هر کسی دوست دارد مردم او را به آن صفت بشناسند. به هر کسی جوانمرد بگویند از شوق بال در می آورد. باید هم اینطور باشد چرا که این صفت بزرگی و عزت می آورد.

اما به راستی جوانمردی چیست و به چه کسی جوانمرد می گویند؟

برخی به غلط جوانمردی را با قهرمانی در رشته ای ورزشی اشتباه می گیرند و تصور می کنند هرکه قهرمان شود جوانمرد است. در حالی که بین این دو تفاوت از زمین تا آسمان است.

عده ای جوانمردی را در رفاقت، گروهی آن را فقط در احترام گذاشتن،  برخی مروّت را تنها در کمک به دیگران و برخی ... خلاصه هر کسی جوانمردی را طوری ترجمه می کند و آن را به کسی نسبت می دهد.

اما واقعا جوانمرد کیست؟ بهتر است پاسخ درست این سوال را از کریم اهل بیت علیهم السلام بشنویم.

از امام حسن مجتبی علیه السلام پیرامون مُروّت و جوانمردی سؤال شد، حضرت فرمود:

جوانمرد کسی است که در نگهداری دین و عمل به آن تلاش نماید، در اصلاح اموال و ثروت خود همّت گمارد، و در رعایت حقوق طبقات مختلف پا بر جا باشد.

آری جوانمرد کسی است که از سویی، دینش را به هوای نفس خود نفروشد، دنیای زودگذر را با بهشت جاودانی و رضوان الهی عوض نکند. و در یک کلام رضایت خدا را بر خشنودی خودش ترجیح دهد.

از سوی دیگر، در اموال و دارایی خود دقت نماید که از چه راهی به دست می آورد و چگونه خرج می کند. تکالیف مالی را که دین از او خواسته است ادا کند و در آن بخل نورزد. بیش از آنچه که شرع دسترسی به آن را برایش جایز دانسته نخواهد و نسبت به آنچه دارد بخل نورزد.

 در دنیا هر کسی به گردن او حقی دارد. حق او را بشناسد و مراعات کند.


/ 0 نظر / 32 بازدید